Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Με πάνω από 110.000 τεκμήρια να πλουτίζουν τις συλλογές της, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης αποτελεί τη μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη της Λέσβου. Δημόσια από το 1952 αλλά με προσπάθειες ίδρυσης ήδη από τις αρχές του 20ού αι., συγκεντρώνει, φυλάσσει, διατηρεί, προβάλει και καθιστά προσβάσιμα τεκμήρια μοναδικής αξίας, που σχετίζονται κυρίως με το νομό Λέσβου, αλλά και την απέναντι Αιολική γη έως το 1922.

Δωρεάν πρόσβαση στον on line κατάλογο  της Βιβλιοθήκης (openABEKT) μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο της γης, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μέσω του καταλόγου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί  να αναζητήσει τεκμήρια, να ενημερωθεί για την κατάσταση δανεισμού του τεκμηρίου που αναζητά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τη Βιβλιοθήκη, όπως και να δει αν το τεκμήριο δανείζεται ή όχι.


Καταλογογραφημένο είναι μέρος των Συλλογών της Βιβλιοθήκης, με απώτερο στόχο την αναδρομική καταλογογράφηση όλου του υλικού της. Πλήρως καταλογογραφημένη είναι η Συλλογή Τοπικής Ιστορίας, ο Τοπικός Τύπος, η Ελληνική και Ξένη πεζογραφία, τα Θεατρικά βιβλία, τα βιβλία για παιδιά και νέους, μέρος της Συλλογής Βερναρδάκη, της Ποίησης, της Κοινωνιολογίας και της Φιλοσοφίας.

Προς το παρόν, ο κατάλογος δε διαθέτει ψηφιακά τεκμήρια, ωστόσο από το ψηφιακό αποθετήριο της Βιβλιοθήκης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ» υπάρχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ψηφιακών αντιγράφων της Βιβλιοθήκης.