Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

  • Smyrnis 11, 81100 MYTILENE
  • Τ +302251028187-+302251040134
  • F +302251023466